Presentació

L’any 1414 el senyor Pere Godail, va comprar la finca anomenada Postils i es va canviar el cognom de Godail pel del Postils.

A la finca ja hi havia una casa, a uns 200 metres de l’actual.

L’actual casa va ser començada l’any 1684 i va ser acabada l’any 1760.

Durant aquest espai de temps, no només es va construir la casa pairal, sinó també les dues masoveries (la Caseta de postils i la de Cal Cabaner), l’església i el porxo.